Consultes finalitzades

Consulta prèvia a l'elaboració de l'ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i subsòl (ORPIME)
Revisió de les infraccions i sancions en matèria d’abocament de residus de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana a l'espai públic
Enquesta a entitats sobre l'ús de les Xarxes Socials
Consulta prèvia sobre l'aprovació del Reglament municipal d'accés a l'habitatge
Consulta prèvia sobre l'aprovació de la modificació puntual del Pla General Metropolità Zona 21 Terra Nostra
Consulta prèvia sobre la modificació del Reglament d'ús d'instal·lacions esportives municipals
Cursos gratuïts de formació en voluntariat i associacionisme 2022
Jornada MAternitatS
Com s’han transformat els mitjans de proximitat? Experiències, reptes i amenaces
Consulta prèvia sobre l'aprovació del Pla Especial d'equipaments de l'institut Escola Mas Rampinyo
Consulta prèvia sobre l'aprovació de la modificació puntual del Pla General Metropolità per establir noves reserves d'Habitatges de Protecció Oficial
Consulta prèvia sobre l'aprovació de la modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit de Montcada Nord
Consulta prèvia sobre l'ordenança reguladora de la utilització privativa del domini públic local de les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs
Enquesta ciutadana sobre tinença d'animals i recollida de voluminosos
Consulta prèvia sobre el Reglament del Consell de la Mobilitat
Consulta prèvia sobre la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles
TRIA UN LOGOTIP PER A LES BIBLIOTEQUES DE MONTCADA
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER OPTAR A FORMAR PART DE LA COMISSIÓ ÈTICA DE L’AJUNTAMENT
Consulta del Pla de recuperació socioeconòmica de Montcada i Reixac
Consulta prèvia Reglament Consell de Civisme i Convivència
Consulta prèvia sobre l'ordenança de Transparència i administració electrònica
Aprovació del reglament de la comissió municipal de Patrimoni Cultural
Revisió i actualització de l'ordenança reguladora de la protecció i tinença d'animals
Les escriptores donen la cara - Votacions
Pla director urbanístic metropolità (PDU)
Reconeixement i premis esportius 2019
Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i de l'ocupació
Consulta prèvia sobre la revisió del Reglament de criteris d'admissió d'infants a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals
Reconeixements i Premis Esportius 2019 - Presentació de candidatures
Consulta prèvia sobre l'aprovació del Reglament de funcionament intern del Consell de Comerç de Montcada i Reixac
Renovació del Reglament de Participació Ciutadana
Festival MIRA'MiR 2018
Montcada Ciutat Amiga de les Persones Grans
Digues la teva - Resultats
Enquesta sobre el Pla Local de Joventut
Pla local de prevenció i gestió de residus municipals 2017-2023
Reconeixements i Premis Esportius 2018
Consulta prèvia sobre l'aprovacio del codi ètic dels alts càrrecs de l'Ajuntament
Ordenança de Convivència i Civisme