Consell de Civisme i Convivència

El Consell de Civisme i Convivència es va constituir el 24 de novembre de 2020. Aquest nou òrgan de participació ciutadana pretén esdevenir un espai on ciutadania, entitats i ajuntament puguin debatre, coordinar i consensuar les actuacions necessàries per fomentar i millorar el civisme i la convivència a la nostra ciutat.


Constitució del Consell de Civisme [24 de novembre de 2020]Segona reunió del Consell de civisme [2 de febrer de 2021]