Consulta prèvia sobre el Reglament del Consell de la Mobilitat

 Amb l’objectiu de millorar la participació de les persones interessades en el procediment d’elaboració de les normes, i amb caràcter previ a  l'aprovació del text, es porta a terme una consulta pública per recollir l’opinió dels veïns i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma a aprovar

 Antecedents:

 La importància actual de la mobilitat en el desenvolupament de les estratègies municipals pel que afecta el territori i la seva organització fa que la seva perspectiva sigui necessària, sobretot en els aspectes de les noves tendències vistes en els desplaçaments. Amb la creació del Consell de la Mobilitat  es cobreix un aspecte gens contemplat fins aquest moment per aquesta corporació que permetrà la participació directa de veïnat i entitats, juntament amb l’ajuntament, per acarar els temes escaients. Té una dimensió estratègica important pel que fa a la cohesió territorial, a l’impacte del transport en la trama urbana o la distribució urbana de mercaderies, però fins i tot té implicacions mediambientals, si considerem la riquesa natural que envolta el municipi i que és a la nostra disposició, sempre que en fem un bon ús.  

La necessitat i oportunitat de la seva aprovació:

Es considera convenient la creació d’un òrgan estable de participació ciutadana de caràcter sectorial que sigui l’espai per debatre, coordinar i consensuar amb la ciutadania i les entitats les actuacions necessàries per fomentar i millorar la mobilitat, per fer el seguiment de les ordenances municipals aplicables i per col·laborar en les campanyes de mobilitat.

Els objectius que es persegueixen:

Tenir un òrgan:

- On es puguin expressar i valorar totes les opinions, afavorint el diàleg entre els diferents agents implicats en les accions relacionades amb la mobilitat.

- Que assessori en les matèries i conflictes relatius a la mobilitat

 Alternatives: S’estudiaran les alternatives que es puguin presentar.

PRESENTACIÓ D’APORTACIONS

En compliment del que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es porta a terme una consulta pública, amb caràcter previ, per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions potencialment afectades per la norma a aprovar.

 S'han recollit aportacions fins divendres, 4 de juny de 2021, a través del correu electrònic del departament de Participació Ciutadana:  participaciociutadana@montcada.org

CONSULTA LES PROPOSTES PRESENTADES PER LA CIUTADANIA EN EL DOCUMENT ADJUNT

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
PROPOSTES PRESENTADES PER LA CIUTADANIA pdf