Com es pot participar?

Calendari del procés
 • Fase de presentació de propostes: del 25 d’abril al 9 de maig de 2017 (FINALITZADA)
 • Fase de validació: del 10 de maig al 9 de juny de 2017 (FINALITZADA)
 • Fase de votació: del 12 al 27 de juny de 2017
 • Fase de planificació i execució: al llarg de 2017 i 2018
Per completar el registre caldrà introduir un codi que es rebrà al telèfon facilitat per la persona i que servirà per verificar la seva identitat.

Un cop formalitzat el registre es podrà participar en qualsevol fase dels processos participatius oberts fent aportacions, propostes i/o votant.

 • No obstant, en alguns processos no serà necessari el registre previ per a la presentació de propostes.
 • montcada/home.comhiparticipo4
  • montcada/home.comhiparticipo5
  • montcada/home.comhiparticipo6
  • montcada/home.comhiparticipo7
  • montcada/home.comhiparticipo8
  • montcada/home.comhiparticipo9
  • montcada/home.comhiparticipo10
  • montcada/home.comhiparticipo10_1
  • montcada/home.comhiparticipo10_1_1

montcada/home.comhiparticipo10_2

montcada/home.comhiparticipo11

montcada/home.comhiparticipo12

montcada/home.comhiparticipo13

 • montcada/home.comhiparticipo14
 • montcada/home.comhiparticipo15
 • montcada/home.comhiparticipo16
 • montcada/home.comhiparticipo17
 • montcada/home.comhiparticipo18

montcada/home.comhiparticipo19

montcada/home.comhiparticipo20

montcada/home.comhiparticipo21

 • montcada/home.comhiparticipo22
 • montcada/home.comhiparticipo23
 • montcada/home.comhiparticipo24
 • montcada/home.comhiparticipo25
 • montcada/home.comhiparticipo26
 • montcada/home.comhiparticipo27
 • montcada/home.comhiparticipo28
 • montcada/home.comhiparticipo29
 • montcada/home.comhiparticipo30
 • montcada/home.comhiparticipo31
 • montcada/home.comhiparticipo32

montcada/home.comhiparticipo33

montcada/home.comhiparticipo34

montcada/home.comhiparticipo35

montcada/home.comhiparticipo36

montcada/home.comhiparticipo37

montcada/home.comhiparticipo38

montcada/home.comhiparticipo39

montcada/home.comhiparticipo40

montcada/home.comhiparticipo41

montcada/home.comhiparticipo42

undefined