Consell de Civisme i Convivència

El Consell de Civisme i Convivència es va constituir el 24 de novembre de 2020. Aquest nou òrgan de participació ciutadana pretén esdevenir un espai on ciutadania, entitats i ajuntament puguin debatre, coordinar i consensuar les actuacions necessàries per fomentar i millorar el civisme i la convivència a la nostra ciutat.

En aquest espai del Consell de Civisme podeu consultar l'ordre del dia de la propera sessió, i les actes i els vídeos de cada reunió. També hi ha una secció on podeu fer propostes per incloure-les a l'ordre del dia.  

 Constitució del Consell de Civisme [24 de novembre de 2020]

Segona reunió del Consell de civisme [2 de febrer de 2021]

Tercera reunió del Consell de Civisme i Convivència (4 de maig 2021)

Video tercera reunió Consell Civisme

Quarta reunió del Consell de Civisme i Convivència (14 octubre 2021)

Vídeo quarta reunió Consell Civisme