Consulta prèvia Reglament Consell de Civisme i Convivència

L’Ajuntament és conscient que per aconseguir una ciutat més amable, neta i cívica, no n’hi ha prou amb l’exercici de la potestat normativa i sancionadora per part de l’autoritat municipal, sinó que cal, també, que es duguin a terme actuacions d’educació i conscienciació implicant la ciutadania i els diferents agents socials afectats. És per això, que l’Ajuntament promou la creació d’un òrgan estable de participació ciutadana de caràcter sectorial que sigui l’espai per debatre, coordinar i consensuar amb la ciutadania i les entitats les actuacions necessàries per fomentar i millorar el civisme i la convivència a la nostra ciutat, per fer el seguiment de les ordenances de Convivència i Civisme i la de Protecció i Tinença d'animals i per col·laborar en l'actual campanya de civisme. Un òrgan on es puguin expressar i valorar totes les opinions, afavorint el diàleg entre els diferents agents implicats en les accions relacionades amb el civisme i la convivència ciutadana.

PRESENTACIÓ D’APORTACIONS

La consulta prèvia finalitza el 31 de juliol de 2020 però es van continuar recollint propostes fins al dia 13 de setembre a través del correu electrònic de l'adreça de l'Oficina d'Atenció Ciutadana El 16 de setembre es va reunir la Comissió d'Estudi i va informar favorablement el text del Reglament del Consell de Civisme i Convivència El 23 de setembre de 2020 es va aprovar en el Ple municipal de forma inicial.

PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS

La presentació d'al·legacions finaltiza el 17 de novembre de 2020 Les al·legacions es poden presentar per instància a l'OAC o a través del correu electrònic de l'Oficina d'Atenció Ciutadana: oac@montcada.org

APROVACIÓ DEFINITIVA

Acabat el termini de presentació d'al·legacions, el reglament va quedar aprovat de forma definitiva.