Consulta prèvia sobre la modificació de l'ordenança de circulació de vianants i vehicles

Per Decret de l'Alcaldia de 12 de març de 2021 s'ha resolt incoar expedient per a la modificació de l’ordenança municipal de circulació de vianants i de vehicles, per adaptar-la als últims canvis normatius i incorporar-hi la normativa relativa a la circulació de bicicletes i vehicles de mobilitat personal.

En els últims temps s'han vist aparèixer una varietat vehicles de mobilitat personal (vmp), la circulació dels quals convé regular per a una millor convivència de persones i vehicles a la via pública. Els vmp són vehicles d'una o més rodes, dotats d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima entre 6 i 25 km/h.

L’Ajuntament de Montcada i Reixac fa temps que ve treballant en la normativa que ha de regular la circulació a les vies públiques dels vehicles de mobilitat personal, i en els últims anys, aquesta feina s'ha desenvolupat en col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona, amb la voluntat de tenir els municipis que la conformen una normativa sobre bicicletes i vehicles de mobilitat personal que resulti fàcil d'interpretar per a la ciutadania i alhora fàcil d'aplicar per part dels agents de l'autoritat

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret 970/2020, a partir del 2 de gener de 2021, els vmp, entre els que es troben els anomenats "patinets", són considerats vehicles a tots els efectes i els seus conductors estan obligats a complir les normes de circulació, a l'igual que la resta de conductors de cotxes i motos. A més, aquests vehicles no poden circular per les voreres i tenen prohibida la circulació en vies interurbanes, travessies, autopistes, autovies o túnels urbans. També es preveu en aquesta normativa la reducció de velocitat màxima per als vmp.

Aquests canvis aconsellen una normativa complementària per part dels ajuntaments en les matèries no regulades, que siguin conjuntes, en el que sigui possible, i consensuades amb l'AMB i amb la pròpia Dirección General de Tráfico; i exigeixen també la incorporació de les disposicions establertes al Reial Decret 970/2020, de 10 de novembre, a la vigent ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles.

PRESENTACIÓ D’APORTACIONS

Les propostes i suggeriments durant el termini de consulta prèvia s'han recollit al correu electrònic del departament de Participació ciutadana: participaciociutadana@montcada.org

Fins al 23 d'abril de 2021

Podeu consultar les 12 propostes presentades en el document adjunt