Consulta prèvia sobre la revisió del Reglament de criteris d'admissió d'infants a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

S'obre una consulta prèvia per recollir l’opinió de les famílies i les associacions o entitats més representatives, potencialment afectades pel "Reglament de criteris d’admissió d’infants a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Montcada i Reixac" (Xarxa d’EBM).

L'actual Reglament es va aprovar de manera definitiva el 10 de juliol de 2012. Des d'aquesta data, l’Ajuntament assumeix les competències en preinscripció i matriculació dels infants a la Xarxa d’EBM. Alguns dels criteris d’aquest Reglament es basen en la normativa establerta pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i que queda recollida en les resolucions que aproven, per a cada nou curs escolar, les normes de preinscripció i matrícula dels alumnes en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics.

L'Ajuntament de Montcada i Reixac considera necessari revisar aquest Reglament per donar congruència i coherència en matèria de criteris puntuables als criteris d’admissió de la Xarxa d’EBM, prenent com a referència la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i actualitzar alguns dels altres criteris.

PRESENTACIÓ D’APORTACIONS
Es podran trametre les opinions al respecte durant el termini de quinze dies naturals comptats a partir de la data de publicació d’aquest anunci en la pàgina web municipal (fins al 24 d'abril de 2019)

Les aportacions i suggeriments es poden enviar per correu electrònic a l'adreça de l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
També es poden presentar les propostes a través d'aquesta plataforma.

Finalitzat el termini de presentació d'aportacions, s'han recollit tres propostes que es poden consultar en el document adjunt.