Consulta prèvia sobre la revisió del Reglament de criteris d'admissió d'infants a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

Finalitza la consulta prèvia per recollir l’opinió de les famílies i les associacions o entitats més representatives, potencialment afectades pel "Reglament de criteris d’admissió d’infants a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals de Montcada i Reixac" (Xarxa d’EBM).

L'actual Reglament es va aprovar de manera definitiva el 10 de juliol de 2012. Des d'aquesta data, l’Ajuntament assumeix les competències en preinscripció i matriculació dels infants a la Xarxa d’EBM. Alguns dels criteris d’aquest Reglament es basen en la normativa establerta pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i que queda recollida en les resolucions que aproven, per a cada nou curs escolar, les normes de preinscripció i matrícula dels alumnes en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics.

L'Ajuntament de Montcada i Reixac va considerar necessari revisar aquest Reglament per donar congruència i coherència en matèria de criteris puntuables als criteris d’admissió de la Xarxa d’EBM, prenent com a referència la normativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i actualitzar alguns dels altres criteris.

Es va obrir un termini per recollir les opinions de la ciutadania al respecte durant un termini de quinze dies naturals que va finalitzar el 24 d'abril de 2019. Les aportacions i suggeriments es podien presentar a través del correu electrònic de l'OAC o per mitjà d'aquesta plataforma.

Finalitzat el termini de presentació d'aportacions, s'han recollit tres propostes que es poden consultar en el document adjunt.