Pla de formació a entitats 2022-2023

Informació general sobre els cursos i tallers adreçats a entitats

 • Totes les formacions seran presencials i es faran a la Sala Institucional de la Casa de la Vila.
 • Cal  INSCRIPCIÓ prèvia en les dates indicades per a cada taller omplint el corresponent formulari.
 • Si no hi ha un nombre mínim de 6 persones inscrites, el taller es podrà anul·lar.
 • Són formacions gratuïtes per a totes les entitats de Montcada i Reixac.
 • Es lliurarà un certificat d’assistència a les entitats participants.

TALLER 1. CURS SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I DRETS D'IMATGE

Dates de realització del taller: 25 i 26 d'octubre 2022 

Horari: de 17.30 a 20 h

Imparteix: Fundació Pere Tarrés

Dates d’inscripció: de l’1 al 16 d’octubre de 2022

Objectius:

 • Conèixer el Reglament Europeu en la gestió de la Protecció de Dades.
 • Identificar les obligacions que el RGPD estableix per als responsables i encarregats del tractament i les figures que contempla el RPGD.
 • Analitzar les accions que han de realitzar les entitats per adaptar-se al RGPD.

Continguts:

 1. La importància del tractament de dades.
 2. Mesures de seguretat.
 3. Sortida d’informació.
 4. Exercici de drets.
 5. Protecció especial de les dades de menors.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ TALLER 1 (TANCAT)


TALLER 2: T'AJUDEM A PROMOURE LA PARTICIPACIÓ INTERNA

Data realització del taller:  15 de novembre 2022

Horari: 17.30 a 20.30 h

Imparteix: Fundesplai 

Dates d’inscripció: del 17 d'octubre al 7 de novembre 2022

Objectius:

 • Promoure la participació interna dels col·lectius i organitzacions.
 • Oferir un conjunt d'estratègies de participació interna, dinàmiques i eines aplicades a les entitats de forma transversal lligades a la comunicació interna i al lideratge per a la millora de la governança (la renovació de càrrecs, la creació d'espais de participació, la presa de decisió de les persones associades, la implicació de les persones sòcies i voluntàries, etc.).
 • Millorar les eines de transparència i l’enfortiment del sistema de comunicació interna i externa de l’entitat (la incorporació de persones no associades, activitats innovadores en la recerca de nous col·lectius, etc.).
 • Adquirir eines per diagnosticar les mancances i vies de millora en termes de participació interna a les entitats.
 • Potenciar la participació de la base social a partir de l’anàlisi.

Continguts:

 • El taller combina exposicions teòriques i exemples pràctics amb el diàleg amb les persones participants, partint sempre que sigui possible de situacions reals i de l’experiència de les persones participants.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ TALLER 2 (TANCAT)


 TALLER 3: SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA DE SUBVENCIONS A ENTITATS DE L'AJUNTAMENT DE MONTCADA 

Dates de realització del taller: 29 de novembre de 2022

Horari: de 18 a 20 h

Imparteix: Regidoria de Participació Ciutadana

Dates d'inscripció: de l'1 al 24 de novembre 2022

Objectius: 

 • Informar en relació als requisits, els tràmits i  la documentació necessària.
 • Informar sobre el procediment de tramitació telemàtica de subvencions a entitats.

Contingut:

 • A partir d’un supòsit pràctic, explicar tots els passos que ha de fer l’entitat per sol·licitar, acceptar i justificar les subvencions que atorga l’ajuntament a les entitats.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ TALLER 3 (TANCAT)


TALLER 4: GESTIÓ EFECTIVA DE REUNIONS I ASSEMBLEES

Dates de realització del taller: 13 i 15 de desembre de 2022

Horari: de 17.30 a 19.30 h

Imparteix: Fundació Pere Tarrés

Dates d'inscripció: del 14 al 30 de novembre de 2022

Objectius:

 • Aprofundir en la conducció de reunions i assemblees, així com en els rols, funcions i estatus que es desenvolupen.
 • Adquirir noves eines de dinamització de reunions i assemblees.

Continguts:

 1. La preparació i convocatòria de la reunió.
 2. Estructura d’una reunió efectiva.
 3. Acollida de la reunió.
 4. Desenvolupament de la reunió.
 5. Dinàmiques de dinamització.
 6. El tancament de la reunió i l’acta.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ TALLER 4 (TANCAT)


TALLER 5: GESTIÓ ECONÒMICA DE LES ENTITATS 

Dates de realització del taller: 23, 25 i 30 de gener de 2023

Horari: de 17.30 a 19.30 h 

Imparteix: Fundació Pere Tarrés

Dates d'inscripció: de l'1 al 17 de gener de 2023

Objectius:

 • Conèixer i aprendre els conceptes i principis de la comptabilitat i la fiscalitat, que permetin l'elaboració dels documents bàsics de control econòmic.
 • Tenir coneixement bàsic de les obligacions fiscals de les entitats.
 • Preveure i saber justificar les subvencions dels projectes.

Continguts:

 1. El control econòmic
  - Instruments bàsics de control econòmic.
  - El balanç.
  - El compte de resultats.
  - El pressupost.
  - El pla de tresoreria.
 2. Requeriments legals i fiscals
  - Requeriments legals i fiscals.
  - Possibles tractaments legals de les entitats.
  - Implicacions de cada forma.
  - Obligacions fiscals.
 3. Justificació dels Projectes
  - Previsió de la justificació.
  - Memòria justificativa.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ TALLER 5


TALLER 6: RECERCA DE FINANÇAMENT/COM PRESENTAR PROJECTES PER A SUBVENCIONS

Dates de realització del taller: 14, 16, 20 i 22 de febrer 2023

Horari: de 17.30 a 20 h

Imprateix: Fundació Pere Tarrés

Dates d'inscripció: del 16 de gener al 7 de febrer 2023

Objectius:

 • Comprendre la importància de conèixer bé què oferim i quins avantatges té.
 • Aprendre a donar a conèixer el nostre projecte d’una forma eficient davant de l’administració.
 • Conèixer i desenvolupar el processos per a l'elaboració i presentació de projectes a subvencions públiques i privades.

Continguts:

 1. Recomanacions i criteris d'actuació per a la relació amb les administracions publiques.
 2. Identificació dels interlocutors. Creació i manteniment de bases de dades de contactes.
 3. La presentació de la nostra entitat.
 4. Les convocatòries: tipologies, publicitat i difusió, requisits.
 5. Redacció d’un projecte: de la idea al paper.
 6. Presentació del projecte.
 7. Viabilitat, seguiment i avaluació.
 8. Elements innovadors i sinèrgies.

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ TALLER 6


TALLER 7: GESTIÓ DE XARXES SOCIALS

Dates de realització del taller: 14 i 16 de març 2023

Horari: de 17.30 a 20 h

Imparteix: Magnifik

Dates d'inscripció: del 13 de febrer al 7 de març de 2023

Objectius:

 • Capacitar les persones participants perquè puguin gestionar la imatge de la seva entitat a les xarxes socials.
 • Conèixer avantatges i inconvenients de l’ús de les xarxes socials.
 • Potenciar l’ús responsable i conscient de les xarxes socials així com treure'n el màxim profit.

Continguts:

 1. Conèixer com funcionen les plataformes digitals més populars (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
 2. Conèixer els tipus de seguidors de les xarxes socials i desenvolupar l’esperit crític per aconseguir els més saludables.
 3. Aprendre a editar, gravar i publicar continguts de forma creativa.
 4. Trucs i consells per a les xarxes socials.

 FORMULARI D'INSCRIPCIÓ TALLER 7