Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i de l'ocupació

L'Ajuntament de Montcada i Reixac va iniciar un procés participatiu per tal d'elaborar el Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i de l'ocupació del municipi, el principal objectiu del qual és definir i executar accions que permetin donar resposta als problemes que té l'economia local i afavorir el desenvolupament econòmic i l'ocupació al municipi.

Amb la intenció de fer partícips als ciutadans i ciutadanes del municipi en el procés d'elaboració del Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i de l'ocupació de Montcada i Reixac es van programar diverses consultes ciutadanes.

A la primera consulta, les persones residents al municipi, segons el seu parer, van indicar quins són els principals problemes que afecten Montcada i Reixac i quins són els problemes que en l'àmbit personal més els afecten. A la segona consulta, els ciutadans i les ciutadanes van poder opinar sobre quins són els principals reptes de l'economia local del municipi. Els resultats de les dues primeres consultes, que ja s'han realitzat, els podeu consultar en aquesta plataforma.

La tercera i última enquesta que tenia per objecte copsar l'opinió de la ciutadania sobre les possibles actuacions que s'haurien de desenvolupar als pròxims 5 anys per poder abordar els principals reptes en desenvolupament local i foment de l'ocupació de Montcada i Reixac.es va finalitzar el dia 13 de maig