Pla local de prevenció i gestió de residus

L’Ajuntament de Montcada i Reixac convida la ciutadania i les entitats a participar en el futur Pla Local de Prevenció i Gestió de Residus Municipals.

Actualment s'està treballant en la redacció d'aquest Pla que ha de definir les estratègies en matèria de prevenció i gestió de residus municipals amb horitzó 2023.

Amb l’objectiu que el document inclogui la realitat i les diferents sensibilitats i necessitats del municipi, s'obre aquest procés participatiu perquè tota la ciutadania pugui donar la seva opinió.

Des del consistori es proposen algunes possibles accions a incloure en el pla com, per exemple, la promoció de l'ús de la deixalleria, accions per a la reducció del malbaratament d'aliments, el foment del consum de béns i serveis immaterials, la disminució de l'ús del paper o la creació d'espais d'intercanvi i mercats de segona mà, però de ben segur que teniu moltes més idees i ara és el moment de posar-les en comú.

Les accions que proposeu han de fomentar la reducció dels residus promovent-ne la prevenció com a eix prioritari; la millora de la quantitat i la qualitat de la recollida selectiva i la transparència i sostenibilitat econòmica dels sistemes de gestió de residus.