PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER OPTAR A FORMAR PART DE LA COMISSIÓ ÈTICA DE L’AJUNTAMENT

L'Ajuntament de Montcada i Reixac, per tal de garantir i vetllar per la transparència i el bon govern en l’actuació municipal, va aprovar un Codi Ètic que estableix els principis ètics i les normes de conducta que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs de la Corporació, tant representants electes com titulars d'òrgans superiors i personal directiu (aprovat al Ple 29/11/2018).

Ara es constituirà la Comissió Ètica, que serà l'òrgan encarregat de vetllar pel compliment d'aquest Codi i estarà integrada per set persones, una d'elles, un ciutadà o ciutadana de Montcada i Reixac que presenti de forma voluntària la seva candidatura per tal de formar part d'aquesta comissió. L'elecció d'aquesta persona es farà per sorteig entre les candidatures presentades.

El Codi Ètic especifica quines seran les funcions concretes de la Comissió Ètica i estableix que la durada del càrrec dels seus membres serà de dos anys i que la periodicitat de les reunions serà semestral.

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI
Les persones que vulguin formar part de la Comissió Ètica han de complir els requisits següents:

- Tenir divuit anys o més.
- Estar empadronades en Montcada i Reixac.
- Presentar de forma voluntària la seva pròpia candidatura. (Ningú pot presentar a una altra persona).
- Estar registrades en la Plataforma Montcada participa.

El termini de presentació de candidatures serà d'un mes, de l'1 al 31 d'octubre de 2020
Podeu presentar la vostra candidatura omplint el qüestionari de sota. (El qüestionari estarà actiu de l'1 al 31 d'octubre)

Podeu consultar les persones que es vagin presentant en el document: "Candidatures"

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
Bases del procés pdf
Codi de conducte dels alts càrrecs pdf
Candidatures pdf

Si vols participar inicia sessió. En cas que no estiguis registra't pots fer-ho aquí