PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER OPTAR A FORMAR PART DE LA COMISSIÓ ÈTICA DE L’AJUNTAMENT

L'Ajuntament de Montcada i Reixac, per tal de garantir i vetllar per la transparència i el bon govern en l’actuació municipal, va aprovar un Codi Ètic que estableix els principis ètics i les normes de conducta que han de guiar l'actuació dels alts càrrecs de la Corporació, tant representants electes com titulars d'òrgans superiors i personal directiu (aprovat al Ple 29/11/2018).

Ara es constituirà la Comissió Ètica, que serà l'òrgan encarregat de vetllar pel compliment d'aquest Codi i estarà integrada per set persones, una d'elles, un ciutadà o ciutadana de Montcada i Reixac que presenti de forma voluntària la seva candidatura per tal de formar part d'aquesta comissió. L'elecció d'aquesta persona es farà per sorteig entre les candidatures presentades.

El Codi Ètic especifica quines seran les funcions concretes de la Comissió Ètica i estableix que la durada del càrrec dels seus membres serà de dos anys i que la periodicitat de les reunions serà semestral.

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI Les persones que vulguin formar part de la Comissió Ètica han de complir els requisits següents: - Tenir divuit anys o més. - Estar empadronades en Montcada i Reixac. - Presentar de forma voluntària la seva pròpia candidatura. (Ningú pot presentar a una altra persona). - Estar registrades en la Plataforma Montcada participa.

El termini de presentació de candidatures ha estat d'un mes, de l'1 al 31 d'octubre de 2020 Les persones candidates havien d'omplir un breu qüestionari. Podeu consultar el nom de les cinc persones que s'han presentat com a candidates en el document: "Candidatures" El sorteig per triar la persona que passarà a formar part de la Comissió ètica es va realitzar dilluns, 16 de novembre de 2020, a les 14 hores a través de la plataforma Zoom.

Les persones candidates van rebre informació i indicacions per poder connectar-se a través de la plataforma Zoom i presenciar el sorteig en directe. La persona que va quedar en primer lloc, després d'aplicar una fòrmula informàtica que va ordenar de manera aleatòria les cinc candidatures, ha estat el Sr. Samuel Fernández Hernández

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
Acta del sorteig 16/11/2020 pdf
Candidatures pdf
Codi de conducte dels alts càrrecs pdf
Bases del procés pdf

Si vols participar inicia sessió. En cas que no estiguis registra't pots fer-ho aquí