Reconeixements i Premis Esportius 2018

Requisits:

Es podrà proposar qualsevol persona major de 18 anys, vinculada al món de l’esport local, que s’hagi destacat per la dedicació, treball, aportació, direcció, col·laboració o qualsevol altra vessant que es pugui considerar positiva a nivell esportiu.

Calendari:

- del 3 al 30 d’abril de 2018: Presentació de candidatures
- del 2 al 14 de maig de 2018: Avaluació per part del jurat de les candidatures presentades.
- del 15 al 30 de maig de 2018: Primera fase de votació de candidatures. (totes les candidatures que compleixin els requisits)
- del 1 al 15 de juny de 2018: Segona fase de votació. (les tres candidatures més votades. En cas d’empat la classificació serà “ex-aequo”).

Si durant el període de votació d’aquesta fase es produeix un empat per al primer lloc la classificació final serà establerta pel Jurat del Premis Esportius.

Si voleu incloure una imatge de la persona que proposeu o afegir algun arxiu, ho podeu enviar a aquest correu: participaciociutadana@montcada.org. IMPORTANT: Cal que indiqueu en l’assumpte el nom del candidat o candidata.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, accepto el tractament informatitzat de les anteriors dades personals, que s’incorporen a un fitxer automatitzat de titularitat de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure, amb la finalitat de realitzar una correcte gestió de la meva proposta i de la informació de la ciutadania que participa en processos d'acció i participació ciutadana. En qualsevol moment, podré exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades mitjançant escrit dirigit a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure de Montcada i Reixac. He llegit i accepto les bases que regulen la present candidatura.

Documents Relacionats

Títol Tipus arxiu
BASES DELS PREMIS ESPORTIUS 2018 pdf

* Preguntes obligatòries