Renovació del Reglament de Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha iniciat el procés de renovació del Reglament de Participació Ciutadana, vigent des de l'any 2006 per tal d'adaptar-lo a les noves lleis i normatives que afecten la participació ciutadana.

El nou Reglament de Participació ha de ser un document modern i actual, que incorpori els nous mecanismes i les directrius del govern obert i de la transparència. Així mateix, ha de ser un reglament obert i flexible per tal de poder incorporar totes aquelles experiències i iniciatives que puguin anar apareixent i que siguin d’interès per a la ciutat i per a l’impuls de la participació.

Per tal de promoure el debat de la ciutadania i les entitats entorn la participació ciutadana s’ha obert un procés participatiu. Les conclusions i propostes que sorgeixen a partir d’aquest procés seran la base per a l’elaboració del nou Reglament.

Per iniciar el debat ciutadà partirem d’un esborrany de Reglament que ha estat elaborat per una comissió de treball integrada per personal tècnic i polític del consistori. Per a la seva redacció s'ha pres com a model un Reglament tipus que ha elaborat la Diputació de Barcelona amb l’objectiu que serveixi d'orientació als ajuntaments que estan duent a terme aquesta revisió.

La recollida d’aportacions, propostes i/o suggeriments s'ha dut a terme durant tot el mes de maig i fins al 15 de juny a través d’aquest portal i a través de la sessió participativa i de debat que va tenir lloc el dia 29 de maig a les 19 hores a la Sala Institucional de la Casa de la Vila.

* Preguntes obligatòries