Renovació del Reglament de Participació Ciutadana

L'Ajuntament de Montcada i Reixac ha iniciat el procés de renovació del Reglament de Participació Ciutadana, vigent des de l'any 2006 per tal d'adaptar-lo a les noves lleis i normatives que afecten la participació ciutadana.

El nou Reglament de Participació ha de ser un document modern i actual, que incorpori els nous mecanismes i les directrius del govern obert i de la transparència. Així mateix, ha de ser un reglament obert i flexible per tal de poder incorporar totes aquelles experiències i iniciatives que puguin anar apareixent i que siguin d’interès per a la ciutat i per a l’impuls de la participació.

Per tal de promoure el debat de la ciutadania i les entitats entorn la participació ciutadana s’ha obert un procés participatiu. Les conclusions i propostes que sorgeixen a partir d’aquest procés seran la base per a l’elaboració del nou Reglament.

Per iniciar el debat ciutadà partirem d’un esborrany de Reglament que ha estat elaborat per una comissió de treball integrada per personal tècnic i polític del consistori. Per a la seva redacció s'ha pres com a model un Reglament tipus que ha elaborat la Diputació de Barcelona amb l’objectiu que serveixi d'orientació als ajuntaments que estan duent a terme aquesta revisió.

La recollida d’aportacions, propostes i/o suggeriments s'ha dut a terme durant tot el mes de maig i fins al 15 de juny a través d’aquest portal i a través de la sessió participativa i de debat que va tenir lloc el dia 29 de maig a les 19 hores a la Sala Institucional de la Casa de la Vila.

Un cop finalitzada la fase de recollida de propostes, es va procedir al seu anàlisi i validació, i finalment la comissió de treball va consensuar el document final del nou Reglament de Participació Ciutadana, incorporant la visió de la ciutadania.

En el ple del mes de novembre de 2018 es va aprovar de forma inicial el nou Reglament.
A partir de la publicació de l'anunci al BOPB (12 de desembre) es disposa d'un termini de 30 dies per presentar a·legacions

Les al·legacions es poden presentar presencialment a l'Ajuntament o per correu electrònic: participaciociutadana@montcada.org