Les escriptores donen la cara

Les Biblioteques de Montcada i Reixac, juntament amb la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBI i la de Ciutadania Participació Ciutadana engeguen el procés participatiu “Les Escriptores donen la cara” amb l’objectiu d’identificar i donar visibilitat a les dones escriptores presents al fons bibliogràfic d’ambdues biblioteques.

Es seleccionaran un total de 10 escriptores de les quals es faran cartells, de gran format, amb una fotografia, el nom i una frase de cada autora que es penjaran mensualment a la Biblioteca Elisenda de Montcada a mode de sensibilització i visibilització.

Requisits per participar

  • Persones majors de 14 anys registrades a la plataforma Montcada Participa

Modalitats de participació:

Requisits de les autores proposades:

  • L'escriptora ha de ser dona de qualsevol país del món
  • El gènere literari ha de ser la novel·la
  • Hi ha d'haver llibres de les escriptores proposades a les bibilioteques de Montcada
  • L'obra ha de contenir reivindicacions feministes, ha d'estar protagonitzada per dones o ha de versar sobre el món de les dones

Criteris de valoració de les autores proposades

  • Complir amb els requisits anteriors
  • La qualitat literària
  • La diversitat cultural, lingúística i d'origen de les autores

Selecció de les 10 autores:

  • S'escolliran les 7 autores més votades de la llista de 15
  • S'escolliran 3 autores d'entre les que hagi proposat la ciutadania
Vota escriptores Proposa les teves escriptores