Què és Montcada Participa?

MONTCADA PARTICIPA és una plataforma que l’Ajuntament de Montcada i Reixac posa a disposició de la ciutadania per acostar, compartir i millorar els processos participatius que s’iniciïn des de qualsevol àrea del consistori.

Per facilitar al màxim l’accés a la participació, aquesta plataforma també es troba disponible com a aplicatiu per a mòbils amb sistema Android i IOS.

La plataforma permet que de manera senzilla es puguin fer aportacions i propostes als processos participatius oberts i que es puguin dur a terme consultes i votacions ciutadanes.

Qui hi pot participar?

Com a norma general, podran participar en els processos participatius totes les persones amb 16 anys o més empadronades al municipi.

No obstant, cada procés pot tenir les seves pròpies característiques que s’hauran de consultar en la normativa específica que el reguli.

Com es pot participar?

Com a norma general, per participar en els processos actius, primer caldrà registrar-se aportant el nom, DNI, adreça de correu electrònic, telèfon mòbil i contrasenya. Per tal de garantir l’anonimat, el nom públic que apareixerà al portal podrà ser inventat.

Per completar el registre caldrà introduir un codi que es rebrà al telèfon facilitat per la persona i que servirà per verificar la seva identitat.

Un cop formalitzat el registre es podrà participar en qualsevol fase dels processos participatius oberts fent aportacions, propostes i/o votant.

No obstant, en alguns processos no serà necessari el registre previ per a la presentació de propostes.